Project Description

Projekt znaku graficznego dla czeskiego oddziału firmy A Systems.