Project Description

Znak Graficzny – Logo zaprojektowany dla marki miodów pitnych Sandomierski. Znak graficzny został wykorzystany we wszystkich produktach tej marki.