Project Description

Projekt logo, oraz etykiety spożywczej do późniejszego zadruku termicznego. Logo zostało wykorzystane również do stworzenia podświetlanego neonu.